Aktuelnosti

RANG LISTA UPISANIH U I RAZRED SMŠ ZA 2024/25.godinu

 

 

 

RANG LISTA UPISANIH UČENIKA U JUNSKOM ROKU –školska2024/25.god.

Ime i prezime učenika

Opšti uspjeh

(VII,VIII,IX raz.)

Bodovi sa

eksterne provjere

 

Uspieh po razredima

Luča

Prijemni ispit

Nagrade

Zbir

CSHB

Matem.

Engl.

VII

VIII

IX

1.Vuk Đakonović-

muz.izvođač -harmonikaš

45

10

(5)

10

(5)

10

(5)

5,00

5,00

5,00

12

46

(5)

133

2.Nikolina Đževerdanović

muz.izvođač -gitarista

45

10

(5)

10

(5)

10

(5)

5,00

5,00

5,00

12

46

(5)

133

3.Isidora Zirojevik

muz.izvođač -violinista

41,46

7

(4)

4

(3)

10

(5)

4,71

4,57

4,54

/

46

(5)

108,46

4.Aleksandar Ermakov

muz.izvođač –solo pjevač

22,96

1

(2)

10

(5)

10

(5)

4.08

3,86

4,62

/

46

(5)

104,68

5.Andrea Ratković

muzički saradnik

40,83

10

(5)

4

(3)

4

(3)

4,57

4,50

4,54

/

34

(4)

92,83

6.Miloš Berberović

muz.izvođač -violinista

32,07

7

(4)

1

(2)

7

(4)

3,57

3,50

3,62

/

34

(4)

81,07

7.Stefan Nenezić

muz.izvođač -harmonikaš

32,19

4

(3)

0

(1)

0

(1)

3,71

3,71

3.31

/

22

(3)

58,19

8.Enrike Churin

muz.izvođač -klavirist

/

4

(3)

10

(5)

10

(5)

/

/

/

/

0

(1)

24

NAPOMENA: Kandidat Enrike Churin /br.8/nije zadovoljio kriterijume (nije položio ispit posebne nadarenosti) i odbijen je na osnovu ukupnog broja bodova po pojedinačnim kriterijumima.                                                                                                                                    

                         Direktor škole

             Mihajlo Lazarević

RANG LISTA PRIJAVLJENIH NA DAN 26.06.

TRENUTNO STANJE RANG LISTE PODNESENIH PRIJAVA

26.06.2024

       Ime i prezime učenika

Opšti uspjeh

(VII,VIII,IX raz.)

Bodovi sa

eksterne provjere

Uspieh po razredima

Luča

Prijemni ispit

Nagrade

Zbir

CSHB

Matem.

Engl.

    VII

VIII

    IX

1.Vuk Đakonović-

muz.izvođač -harmonikaš

45

10

(5)

10

(5)

10

(5)

5,00

5,00

5,00

12

46

(5)

133

2.Nikolina Đževerdanović

muz.izvođač -gitarista

45

10

(5)

10

(5)

10

(5)

5,00

5,00

5,00

12

46

(5)

133

3.Isidora Zirojevik

muz.izvođač -violinista

41,46

7

(4)

4

(3)

10

(5)

4,71

4,57

4,54

/

46

(5)

108,46

4.Aleksandar Ermakov

muz.izvođač –solo pjevač

22,96

1

(2)

10

(5)

10

(5)

4.08

3,86

4,62

/

46

(5)

104,68

5.Andrea Ratković

muzički saradnik

40,83

10

(5)

4

(3)

4

(3)

4,57

4,50

4,54

/

34

(4)

92,83

6.Miloš Berberović

muz.izvođač -violinista

32,07

7

(4)

1

(2)

7

(4)

3,57

3,50

3,62

/

34

(4)

81,07

7.Stefan Nenezić

muz.izvođač -harmonikaš

32,19

4

(3)

     0

    (1)

0

(1)

3,71

3,71

3.31

/

22

(3)

58,19

8.Enrike Churin

muz.izvođač -klavirist

/

4

(3)

10

(5)

10

(5)

/

/

/

/

0

(1)

24

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1