O nama

Naša muzička škola kao jedna od najstarijih muzičkih škola, zauzima posebno mjesto među sličnim institucijama u zemlji. Osnovana 1947.godine, ona je kroz sve turbulentne decenije postojanja uspjela da zadrži status ustanove koja baštini prave vrijednosti nacionalne i svjetske muzičke kulture ali i radi na osavremenjavanju i unaprijeđenju nastavnog procesa.

Od 2007.god. škola sa ponosom nosi naziv „Vida Matjan“ po gospođi ogromne radne energije,pedagogu, muzičarki, kompozitorki, direktorici i utemeljivaču škole- slovenki Vidi Matjan.

I danas , nastavnici i saradnici sa uspjehom nastavljaju tradiciju svojih predhodnika,svakodnevnim zalaganjem i trudom doprinose razvoju i napretku ustanove koja je odavno opravdala svoje postojanje i stekla ugled kroz visoke plasmane na državnim i međunarodnim takmičenjima i festivalima.

Smještena u prelijepoj zgradi u srcu starog grada Kotora koji je pod zaštitom UNESCO-a, naša škola je idealno mjesto za sastavljanje mladih,talentovanih muzičkih generacija ali isto tako i pogodna za savremene pristupe muzičkom obrazovanju i šire otvaranje ka lokalnoj zajednici.

Škola od 2010.god. otvara područna odjeljenja u : Risnu, Radanovićima i Lastvi Grbaljskoj.

Trenutno škola broji oko 550 đaka i djeluje oko 46 nastavnika i saradnika na odsjeke za : klavir, duvački odjsek (flauta, klarinet, saksofon, truba, horna), gudački instrumenti (violina, violončelo), solo pjevanje, opšti teoretski predmeti.

Škola, sa velikim zadovoljstvom, se može pohvaliti saradnjom sa svim bitnijim kulturnim i obrazovnim ustanovama na opštinskom i republičkom nivou, kao i sa festivalom KotorArt. Kroz mnogobrojne koncerte i master class radionice, škola pruža đacima, profesorima i publici priliku da slušaju i uče od najvećih svijetskih imena klasične muzike. Samim tim, tokom zimskog perioda, škola postaje centar kulturnih dešavanja u gradu i omiljeno mjesto za razvoj ideja, razgovor i druženje.

Puno je učenika završilo ovu školu, mnogi su sa uspjehom nastavili dalje muzičko obrazovanje, neki su postali slavni a neki su na amaterski način nastavili da se bave najljepšom od svih umjetnosti- MUZIKOM.

Mihajlo Lazaravić

Direktor škole

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1