Nastavni kadar

Školaska  2018/19 godina

OPŠTI PREDMETI:

1.Simović Biljana- crnogorski /srp.hrv.bos./jezik i književnost

2.Milošević Radmila – engleski i italijanski jezik

3.Petričević Paula –filozofija

4.Petrović Anita –geografija

5.Zambata Tatjana – istorija

6.Todorović Dijana – fizika i audiotehnika

7.Stojanović Nataša – informatika

8.Jokić Dragana –fizičko vaspitanje

9.Krunić Milica - fizičko vaspitanje

 

STRUČNI PREDMETI:

1.Stanišić Nataša – solfeđo i teorija muzike

2.Lazarević Mihajlo- solfeđo, hor, dirigovanje, etnomuzikologija

3.Marić Ivana – harmonija, muz.oblici

4.Zeković Nađa – istorija muzike, muz.instrumenti, muz.animacija, solfeđo

5. Ćetković Dušica – solfeđo,hor

6.Lazović Aleksandra – polifonija, solfeđo

7.Pamer Ćoso Andrea- solfeđo, polifonija, harmonija

8.Marković Ivana – solfeđo

9.Sundečić Sivija- solfeđo, hor

10.Prelević Nataša-solfeđo, komponovanje

 

PROFESORI INSTRUMENTA:

Odsjek za klavir

 1. Vučetić Jelena -klavir
 2. Lalošević Ana -klavir
 3. Radović Nadežda - klavir
 4. Jovićević Isidora - klavir
 5. Milošević Ilija - klavir
 6. Mihaljević Ana - klavir
 7. Tomović Selimović Nataša - klavir
 8. Radović Liliana -klavir
 9.  Dončić Ljiljana - klavir
 10.  Filipović Danijela - klavir
 11.  Ćatović Gracijela - klavir
 12.   Milošević Ana - klavir
 13.  Ljoljić Jelena –klavir
 14.  Babović Slađana - klavir
 15.  Nastić Nenad – klavir
 16.  Krivokapić Dejan – klavir
 17.  Molchanova Lidija – klavir
 18. Mirković Marina- klavir

Odsjek za gudače

1.Radović Ivana – viola, violina

2.Krivokapić Mileva –violina

3.Milivojević Sonja- violina

3.Stepanović Nikolina – violončelo 

 

Odsjek za duvače

1. Jovanović Zorana –flauta

2.Živković Andrea –flauta

3.Vukčević Anđela –flauta

4.Mijušković Angela – flauta

5. Turkalj Goran – saksofon, klarinet

6. Lakičević Sara –truba

7.Bojan Drobnjak – truba

8. Krivokapić Dario – horna

 

 Odsjek za gitaru

1.Lukšić Romeo –gitara

2. Bubanja Aleksandar –gitara

3.Mudreša Mirela –gitara

4.Milenković Mina -gitara

5.Marton David-gitara

 

Odsjek za harmoniku

1.Ševaljević Goran-harmonika

2.Rogač Danica –harmonika 

Odsjek za solo -pjevanje

1.Dobriša Aleksandra – solo pjevanje

2.Milica Milanović– solo pjevanje 

 

Direktor škole:

Laura Jovanović

 

Sekretar:

Mitrović Ksenija

 

ICT koordinator:

Simović Biljana

 

TEHNIČKO OSOBLJE:

Grgurević Zdravko – domar

Đokić Ružica – higijeničaraka

Matić Klaudija- higijeničarka

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1