Nastavni kadar

Školska  2021 /22. godina

OPŠTI PREDMETI:

1. Simović Biljana- crnogorski /srp.hrv.bos./jezik i književnost

2. Milošević Radmila – engleski i italijanski jezik

3. Petričević Paula –filozofija

4.  Jelena Vukšić - matematika

5. Todorović Dijana – fizika 

6. Stojanović Nataša – informatika

7. Jokić Dragana –fizičko vaspitanje

8. Krunić Milica - fizičko vaspitanje

 

STRUČNI PREDMETI:

1. Stanišić Nataša – solfeđo i teorija muzike

2. Radonjić Milica - horsko pjevanje, popul.muzika XX vijeka, etnomuzikologija, muzički instrumenti

3. Marić Ivana –solfeđo

4. Zeković Nađa – istorija muzike, muz.animacija, notografija

5. Ćetković Dušica – solfeđo,hor

6. Lazović Aleksandra – polifonija, solfeđo, harmonija

7. Pamer Ćoso Andrea - solfeđo, polifonija, harmonija, komponovanje sa aranžiranjem

8. Marković Ivana – solfeđo, hor

9. Miljenović Jovana - solfeđo, hor

10. Pejović Dijana – solfeđo, hor

11. Đuričković Ksenija – muzički oblici, dirigovanje,orkestra, solfeđo /solo pjevači - osnovna/

12. Mirković Marina - solfeđo, hor

13.Sundečić Silvija -solfeđo

 

PROFESORI INSTRUMENTA:

Odsjek za klavir

 1. Ljoljić Jelena -klavir
 2. Lalošević Ana -klavir
 3. Radović Nadežda - klavir
 4. Jovićević Isidora - klavir
 5. Milošević Ilija - klavir
 6. Mihaljević Ana - klavir
 7. Tomović Selimović Nataša - klavir
 8. Radović Liliana -klavir
 9.  Dončić Ljiljana - klavir
 10.  Filipović Danijela - klavir
 11.  Ćatović Gracijela - klavir
 12.   Milošević Ana - klavir
 13.  Kraljević Renata - klavir
 14.  Nastić Nenad – klavir
 15.  Krivokapić Dejan – klavir
 16.  Molchanova Lidija – klavir
 17. Mirković Marina- klavir
 18. Jovanović Radovan – klavir
 19. Pavličić Novak – klavir
 20. Sundečić Silvija - klavir
 21. Gajić Marija- klavir

Odsjek za gudače

1. Radović Ivana – viola, violina

2. Krivokapić Mileva –violina

3. Kordić Dušica- violina

4.Jovanović Mirjana- viola, violina

5. Lazarević Stefan – violončelo

 

Odsjek za duvače

1. Knežević Tamara –flauta

2. Radoman Jovana –flauta

3. Vukčević Anđela –flauta

4. Mijušković Angela – flauta

5. Turkalj Goran – saksofon, klarinet

6. Damjan Begović - klarinet

7. Strahinja Kovačević - truba

8. Šemrov Erik – truba

9. Krivokapić Dario – horna

 

 Odsjek za gitaru

1. Lukšić Romeo –gitara

2. Bubanja Aleksandar –gitara

3. Mudreša Mirela –gitara

4. Pekić  Mina -gitara

5. Marton David-gitara

 

Odsjek za harmoniku

1.Ševaljević Goran-harmonika

2. Deržijev Ivan –harmonika

 

Odsjek za solo -pjevanje

1. Lalošević Milica – solo pjevanje

2.  Milanović Milica- solo pjevanje 

3.Pavlović Nataša -solo pjevanje

 

Direktor škole:

Mihajlo Lazaravić

Sekretar:

Mitrović Ksenija

ICT koordinator:

Simović Biljana

Računovođa:

Pajković Jasna

 

TEHNIČKO OSOBLJE:

Grgurević Zdravko – domar

Đokić Ružica – higijeničaraka

Matić Klaudija- higijeničarka

Lalošević Borka-higijeničarka

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1