Nastavni kadar

Školaska  2016/17 godina

OPŠTI PREDMETI:

1.Simović Biljana- crnogorski /srp.hrv.bos./jezik i književnost

2.Milošević Radmila – engleski i italijanski jezik

3.Petričević Paula –filozofija

4.Gobović Jelena –geografija

5.Zambata Tatjana – istorija

6.Todorović Dijana – fizika i audiotehnika

7.Stojanović Nataša – informatika

8.Jokić Dragana –fizičko vaspitanje

9.Krunić Milica - fizičko vaspitanje

 

STRUČNI PREDMETI:

1.Stanišić Nataša – solfeđo i teorija muzike

2.Lazarević Mihajlo- solfeđo, hor, dirigovanje

3.Marić Ivana – harmonija, muz.oblici,etnomuzikologija

4.Zeković Nađa – istorija muzike, muz.instrumenti, muz.animacija

5. Ćetković Dušica – harmonija, osnovi komponovanja

6.Lazović Aleksandra – polifonija, solfeđo

7.Popović Nada – solfeđo

8.Mirković Marina – solfeđo

9.Ulčar Antonia – solfeđo

10.Đuričković Ksenija –solfeđo, hor

 

PROFESORI INSTRUMENTA:

Odsjek za klavir

 1. Milić Vojislavka -klavir
 2. Dulović Marina -klavir
 3. Radović Nadežda -klavir
 4. Cicović Vesna -klavir
 5. Milošević Ilija -klavir
 6. Mihaljević Ana -klavir
 7. Tomović Nataša klavir
 8. Radović Liliana -klavir
 9.  Dončić Ljiljana -klavir
 10.  Filipović Danijela -klavir
 11.  Ćatović Gracijela -klavir
 12.   Milošević Ana -klavir
 13.  Ljoljić Jelena –klavir
 14.  Krgović Dragana -klavir
 15.  Nastić Nenad –klavir
 16.  Krivokapić Dejan –klavir
 17.  Molchanova Lidija –klavir

 

Odsjek za gudače

1.Radović Ivana – viola, violina

2.Krivokapić Mileva –violina

3.Eden Sekulović – violončelo

 

Odsjek za duvače

1. Jovanović Zorana –flauta

2.Petrović Andrea –flauta

3.Knežević Tamara –flauta

4.Mijušković Angela – flauta

5. Turkalj Goran – saksofon, klarinet

6.Petričević Momir –truba

7.Sara Lakičević – truba

8. Krivokapić Dario –horna

 

Odsjek za gitaru

1.Joković Dražen –gitara

2.Lukšić Romeo –gitara

3. Bubanja Aleksandar –gitara

4.Mudreša Mirela –gitara

 

Odsjek za harmoniku

1.Ševaljević Goran-harmonika

2.Rogač Danica –harmonika

 

Odsjek za solo -pjevanje

1.Dobriša Aleksandra – solo pjevanje

2.Lalošević Milica – solo pjevanje

3.Milica Zdravković– solo pjevanje

 

Direktor škole:

Laura Jovanović

Sekretar:

Mitrović Ksenija

ICT koordinator:

Simović Biljana

 

TEHNIČKO OSOBLJE:
Veselinović Ivica – domar

Đokić Ružica – higijeničaraka

Matić Klaudija- higijeničarka

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1