Obavještenje za učenike

U skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, člana 15 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove i ostvarivanju prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG“, broj 56/03 i 39/15 i „Službeni list CG“ 39/15). Ministarstvo prosvjete, donjelo je Upustvo o ostvarivanju prava na partipcipaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Pravo na participaciju prevoza , učenici, odnosno njihovi roditelji ili staratelji će ostvariti isljučivo preko škola, na sljedeći način:

1.Početkom mjeseca učenik (roditelj) će kupiti kartu uplatom na tekući račun izabranog prevoznika

2.Sa uplatnicom i dobijenom mjesečnom kartom,učenik se javlja Upravi škole, koja njegove podatke upisuje u tabelu koju je dobila od Ministarstva.

3.Na kraju mjeseca, nakon kompletiranja podataka i izračunavanja učešća Ministarstva, provjerene,potpisane i tačno obračunate podatke,škola dostavlja Ministarstvu prosvjete.Nakon provjere obračunskog spiska, Ministarstvo uplaćuje  sredstva na račun škole i time obezbjeđuje zakonom propisanu participaciju za učenike korisnike prevoza.

4.Uprava škole je dužna da svakom učeniku koji ostvari pravo na participaciju otvori žiro-račun u banci u kojoj škola ima već račun kako bi smanjili dodatne troškove.

5.Sredstva koja Ministarstvo uplati, na ime participacije za određeni mjesec, škola prenosi na račun korisnika (učenika).Spisak čenika mora sadržati precizne podatke o njemu,kao i pojedinačan iznos koji treba da primi.

6.Škola je dužna, da Ministarstvu redovno dostavlja bankarski izvod, o prenijetim sredstvima na račun učenika-korisnika participacije.

Učenici-putnici ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor, su dužni da sa svojim roditeljima otvore žiro-račun u Prvoj banci Crne Gore, zbog refundiranja troškova prevoza od strane Ministarstva prosvjete.Prilikom otvaranja žiro računa, potrebno je da roditelji imaju kod sebe ličnu kartu, a učenici izvod iz knjige rođenih (MRR-matični registar rođenih).Ovo se odnosi na učenike koji koriste prevoz autobusima  BLUE-LINE-a.

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1