UPIS U I ( PRVI) REZRED SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE

OBAVJEŠTENJE:

Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (“Službeni list RCG” br.64/02 i 49/07 Ministarstvo prosvjete je raspisalo KONKURS za upis učenika u I razred srednje škole za školsku 2022/23.godinu.

Prijemni ispit za Upis u I razred srednje muzičke škole održaće se u četvrtak 23.06.2022.godine po sljedećem rasporedu:

-         Solfeđo i teorija muzike /test – u 9.30 h učionica br.11 –muzički saradnik

-         Klavir – 09.30h – Koncertna dvorana škole – muz.izvođač

-         Violina – 09.45 - Koncertna dvorana škole – muz.izvođač

-         Klarinet – 10.00h - Koncertna dvorana škole – muz.izvođač

-         Solo pjevanje – 10.00h – Studio – muz.izvođač

-         Gitara – 09.30h – Horska učionica br.1 – muz.izvođač

NAPOMENA: Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit.

Nakon položenog prijemnog ispita , učenici su u obavezi da se upišu elektronskim pute. Upis će biti otvoren 27, 28, 29 i 30.juna 2022.godine do 15h preko sajta www.upisi.me. Original dokumenta će moći predati 01. 09.2022.godine kod sekretara škole kad zvanično počne školska 2022/23.godina.

                                                                                           Uprava škole

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1