Aktuelnosti

Koncert klasične muzike "Multi art"

Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore  (CEKUM) i ŠOSMO "Vida Matjan" Kotor organizuju
                 
Učestvuju: Duo Dina Desančić-violina i Safet Drljan- harmonika;
Vi­li Fernan­di-violina i korepetitor Davor Novak;
Duo flauta, An­drea Pe­tro­vić i An­ge­la Mi­ju­ško­vić,
Duo Ana i Ida Muratagic- klavir; Gjyli­ja Pe­lin­gu, sopran uz klavirsku pratnju prof. Fa­ti­me Bu­zu­ku.
Goran Ševaljević-harmonika; Romeo Lukšić-gitara
Aleksandra Dobriša-sopran, klavirska saradnja Lidija Molchanova
 
Četvrtak, 22.10.2015.godine u 19h - Koncertna dvorana-Crkva Sv.Duha

Zimska koncertna sezona 2015/16

Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” želi ponovo pokrenuti Zimsku koncertnu sezonu (novebar-jun 2015/16). U tom periodu, planirana su po 4 koncerta mjesečno, tj.ukupno 32 koncerta na godišnjem nivou. Na ovim koncertima bi nastupali umjetnici iz Crne Gore, Evrope i regiona.

Škola “Vida Matjan” raspolaže Koncertnom dvoranom – Crkva Sv.Duha, unikatne ljepote, koja po mišljenju svjetski afirmisanih umjetnika, koji su u njoj svirali, predstavlja prostor fantastične akustike. Napominjemo, da se u ovoj sali nalazi i klavir “Stenvej”, najbolji takve vrste u Zemlji. Ovakva kombinacija predstavlja idealan spoj za organizovanje koncerata solističke i kamerne muzike.

U periodu  2003. i 2004.godine u Kotoru je bila organizovana zimska koncertna sezona, tokom koje su u Kotoru dolazili afirmisani umjetnici, profesori na visokim umjetničkim školama. Oni su nakon održanih koncerata, istaknutim učenicima iz Kotora i Podgorice pružali besplatne masster – class radionice  i konsultacije. Na ovaj način, ne samo da je zadovoljena umjetnička, već i pedagoška glad profesora i  učenika za konstantnim akademskim napredovanjem. Uviđajući važnost ove teme, kako za učenike, pedagoge, školu, građane, tako i za širu javnost, ovogodišnju koncertnu sezonu započinjemo koncertom istaknutog, nadaleko poznatog i proslavljenog Jovana Kolundžije, koji  je planiran za 20.novembar 2015.g.

Nakon ovog koncerta planiramo još niz mnogih, a u pregovorima smo sa umjetnicima kao što su: Valerij Ojstrah, Flavija Bruneto, Floraleda Saki, Roman Simović, Tripo Simonuti, Festivalski orkestar KotorArta, kao i brojni domaći i inostrani umjetnici.

Napominjemo da ćemo posebne napore ulagati u konstantno organizovanje koncerata učenika škole “Vida Matjan”, kao i drugih muzičkih škola u cilju promocije crnogorskih mladih talenata.

Direktor škole

Laura Jovanović

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1