Aktuelnosti

Koncert Mješovitog pjevačkog zbora (hora) KUD -a Matko Brajša Rašan" iz Pule

Hrvatsko građansko društvo (HGD) Kotor i ŠOSMO "Vida Matjan"Kotor, organizuju koncert  23.10. 2015. u 19.30 h - Koncertna dvorana-Crkva Sv.Duha

Koncert Mješovitog pjevačkog zbora (hora) KUD -a  "Matko Brajša Rašan" iz Pule.
Na programu splet istarskih narodnih pjesama, splet narodnih pjesama iz drugih krajeva Hrvatske i splet međunarodnih pjesama (hor postoji  preko 63 godine).

 

Koncert klasične muzike "Multi art"

Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore  (CEKUM) i ŠOSMO "Vida Matjan" Kotor organizuju
                 
Učestvuju: Duo Dina Desančić-violina i Safet Drljan- harmonika;
Vi­li Fernan­di-violina i korepetitor Davor Novak;
Duo flauta, An­drea Pe­tro­vić i An­ge­la Mi­ju­ško­vić,
Duo Ana i Ida Muratagic- klavir; Gjyli­ja Pe­lin­gu, sopran uz klavirsku pratnju prof. Fa­ti­me Bu­zu­ku.
Goran Ševaljević-harmonika; Romeo Lukšić-gitara
Aleksandra Dobriša-sopran, klavirska saradnja Lidija Molchanova
 
Četvrtak, 22.10.2015.godine u 19h - Koncertna dvorana-Crkva Sv.Duha

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1