Aktuelnosti

Zimska koncertna sezona 2015/16

Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje “Vida Matjan” želi ponovo pokrenuti Zimsku koncertnu sezonu (novebar-jun 2015/16). U tom periodu, planirana su po 4 koncerta mjesečno, tj.ukupno 32 koncerta na godišnjem nivou. Na ovim koncertima bi nastupali umjetnici iz Crne Gore, Evrope i regiona.

Škola “Vida Matjan” raspolaže Koncertnom dvoranom – Crkva Sv.Duha, unikatne ljepote, koja po mišljenju svjetski afirmisanih umjetnika, koji su u njoj svirali, predstavlja prostor fantastične akustike. Napominjemo, da se u ovoj sali nalazi i klavir “Stenvej”, najbolji takve vrste u Zemlji. Ovakva kombinacija predstavlja idealan spoj za organizovanje koncerata solističke i kamerne muzike.

U periodu  2003. i 2004.godine u Kotoru je bila organizovana zimska koncertna sezona, tokom koje su u Kotoru dolazili afirmisani umjetnici, profesori na visokim umjetničkim školama. Oni su nakon održanih koncerata, istaknutim učenicima iz Kotora i Podgorice pružali besplatne masster – class radionice  i konsultacije. Na ovaj način, ne samo da je zadovoljena umjetnička, već i pedagoška glad profesora i  učenika za konstantnim akademskim napredovanjem. Uviđajući važnost ove teme, kako za učenike, pedagoge, školu, građane, tako i za širu javnost, ovogodišnju koncertnu sezonu započinjemo koncertom istaknutog, nadaleko poznatog i proslavljenog Jovana Kolundžije, koji  je planiran za 20.novembar 2015.g.

Nakon ovog koncerta planiramo još niz mnogih, a u pregovorima smo sa umjetnicima kao što su: Valerij Ojstrah, Flavija Bruneto, Floraleda Saki, Roman Simović, Tripo Simonuti, Festivalski orkestar KotorArta, kao i brojni domaći i inostrani umjetnici.

Napominjemo da ćemo posebne napore ulagati u konstantno organizovanje koncerata učenika škole “Vida Matjan”, kao i drugih muzičkih škola u cilju promocije crnogorskih mladih talenata.

Direktor škole

Laura Jovanović

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

skola@muz-ko.edu.me

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1