UPIS U I RAZRED SREDNJE ŠKOLE

O B A V J E Š T E NJ E:

Kandidati za upis u I razred Srednje muzičke škole “Vida Matjan” treba da prilože sljedeća dokumenta:

  1. Prijavu na Konkurs
  2. Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole
  3. Svjedočanstvo završnog razreda Niže muzičke škole (ako se upisuju na instrumentalni odsjek)
  4. Fotokopija identifikacionog dokumenta ( lična karta ili pasoš)

Prijave sa dokumentima se podnose od 18.06. do 21.06.2018. godine od 09 do 13h kod sekretara škole.

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 22.06.2018. godine (petak) u 10.00h iz solfeđa, a u 12.00h iz solo pjevanja i instrumenata.

Rang lista biće objavljena 26.06.2017. godine (utorak) na oglasnoj tabli škole.    

                                                                                  

                                                                                                         Direktor

                                                                                                  Laura Jovanović

Linkovi

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi Crne Gore - www.mpin.gov.me

Ministarstvo kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore - www.ministarstvokulture.gov.me

Zavod za školstvo Crne Gore - www.zavodzaskolstvo.gov.me

Prvi Crnogorski Školski & Obrazovni Portal - www.skole.cg.yu

Opština Kotor - www.opstinakotor.com


ŠOSMO „VIDA MATJAN“ Kotor

 Stari grad br.456 (Trg Sv.Luke), 85330 Kotor

+382 32 302 676

+382 32 323 681

sosmon@t-com.me

 Pon-Pet: 08.00 - 18.00 GMT +1